LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 26/04/2021 đến 30/04/2021)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 26/04/2021 đến 30/04/2021)

THỨ HAI NGÀY 26/04/2021

 

 

                  

THỨ BA NGÀY 27/04/2021

08:30

Họp hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp thuộc chương trình Tây Nam Bộ (CN: PGS.TS. Trần Văn Hiếu)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

13:00

Sắp xếp tổ chức “Hội thảo về công tác bảo tồn”

Địa điểm: Sảnh nhà I (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

13:30

Báo cáo CĐTS của NCS ngành Sinh thái

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 28/04/2021

Cả ngày

Hội thảo về công tác bảo tồn rùa cạn và rùa nước ngọt VN

Địa điểm: Sảnh nhà I, Hội trường I (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

08:30

Họp Hội đồng Trường

Địa điểm: Phòng F.102

13:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành HTTT

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Khoa học Máy tính

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 29/04/2021

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Quang học

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:30

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM (CN: ThS. Võ Duy Thanh)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

14:00

Họp Đảng ủy

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành KHMT & HTTT

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

15:00

Họp mặt tri ân GS.TS. Trần Linh Thước và chúc mừng Tân Phó Hiệu trưởng GS.TS. Nguyễn Thị Thanh Mai

Địa điểm: Hội trường I (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 30/04/2021

 

Nghỉ Lễ theo quy định

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: