LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 28/03/2022 đến 03/04/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 28/03/2022 đến 03/04/2022)

THỨ HAI NGÀY 28/03/2022

09:00

Seminar phân tích xu hướng nghiên cứu và đăng ký SHTT của thế giới

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KHCN chuẩn bị)

13:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành CNSH

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 29/03/2022

 

 

                  

THỨ TƯ NGÀY 30/03/2022

 09:00

Họp Ban chấp hành Công đoàn

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Công đoàn chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 31/03/2022

 

 

 

THỨ SÁU NGÀY 01/04/2022

10:00

Tiếp GS.TS. Ngô Bảo Châu (đón Viện nghiên cứu cao cấp về Toán)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN, Khoa Toán – Tin học chuẩn bị)

13:30

GS.TS. Ngô Bảo Châu gặp sinh viên, học sinh

Địa điểm: Giảng đường 1 (Phòng QHĐN, Khoa Toán – Tin học chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

Thứ Bảy ngày 02/4/2022 đến Chủ Nhật ngày 03/4/2022

Hội nghị triển khai thực hiện Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021-2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Địa điểm:    Thành phố Vũng Tàu.