LỊCH CÔNG TÁC(Tuần 18/12/2023 đến 22/12/2023)

LỊCH CÔNG TÁC(Tuần 18/12/2023 đến 22/12/2023)
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
18/12/2023
8:00 I.11 Họp hội đồng ngành CNTT (ĐHQG-HCM)
8:00 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học Phòng ĐT SĐH
8:30 F.102 Họp đánh giá VCQL Phòng TCHC
14:00 F.102 Họp mặt tri ân thầy cô hưởng chế độ hưu trí Phòng TCHC
Thứ 3
19/12/2023
8:00 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Vi sinh vật học Phòng ĐT SĐH
9:00 I11 Họp triển khai lắp đặt hệ thống mạng tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ Phòng QTTB
14:00 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Vi sinh vật học Phòng ĐT SĐH
Thứ 4
20/12/2023
8:00 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học Phòng ĐT SĐH
8:30 F.102 Họp chi bộ TCHC Phòng TCHC
9:00 I 11 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Hóa sinh học Phòng ĐT SĐH
13:30 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học Phòng ĐT SĐH
14:00 I 11 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học Phòng ĐT SĐH
Thứ 5
21/12/2023
8:00 I 11 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học Phòng ĐT SĐH
8:00 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Vi sinh vật học Phòng ĐT SĐH
13:30 I 11 Bảo vệ luận vản thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học Phòng ĐT SĐH
13:30 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học Phòng ĐT SĐH
13:30 VP Hợp chất tự nhiên Lầu 2 nhà A Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ – Chuyên ngành Giảng dạy hóa học thực nghiệm Phòng ĐT SĐH
Thứ 6
22/12/2023
7:30 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Vi sinh vật học Phòng ĐT SĐH
9:00 I 11 Bảo vệ luận văn sĩ ngành Vật lý kỹ thuật – CN Giảng dạy Vật lý thực nghiệm Phòng ĐT SĐH
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Click here to change this text