Phiếu báo thi Liên thông đại học 2020

Phiếu báo thi Liên thông đại học 2020

Cho đến hôm nay, nếu thí sinh nào chưa nhận được Giấy báo dự phỏng vấn thì xem file đính kèm để biết thông tin phòng thi.

Thí sinh có thể đến phòng đào tạo vào ngày Thứ 6 16/10 để nhận Giấy báo thi hoặc gửi thông tin qua email pdt_khtn@hcmus.edu.vn để nhận tại phòng thi lúc 12g30 ngày 17/10/2020.