Thẻ: Thanh tra

Kế hoạch thanh tra hồ sơ pháp lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận năm 2018
Bài viết

Kế hoạch thanh tra hồ sơ pháp lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận năm 2018

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ Số: 34/TTPCSHTT V/v phối hợp thực hiện kế hoạch thanh tra hồ sơ pháp lý và công tác cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –...