Quy trình nộp hồ sơ xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển các diện tuyển thẳng của bộ GDĐT, ưu tiên xét tuyển và đạt kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM vào bậc đại học, cao đẳng chính quy năm 2018

Quy trình nộp hồ sơ xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển các diện tuyển thẳng của bộ GDĐT, ưu tiên xét tuyển và đạt kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM vào bậc đại học, cao đẳng chính quy năm 2018

QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ XÁC NHẬN NHẬP HỌC ĐỐI VỚI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
CÁC DIỆN TUYỂN THẲNG CỦA BỘ GDĐT, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ ĐẠT KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA ĐHQG-HCM 
VÀO BẬC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2018

Địa điểm: Hội Trường I, Trường ĐH KHTN, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5

 

Bước 1: Thí sinh xem DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN tại bảng thông báo niêm yết tại Trường để biết  02 thông tin như sau: “mã số sinh viên”  và “số thứ tự” trong danh sách trúng tuyển. Hoặc thí sinh có thể tra cứu theo địa chỉ pdt.hcmus.edu.vn. để biết “mã số sinh viên” và “số thứ tự”.

Bước 2: Thí sinh lấy “Phiếu đăng ký xác nhận nhập học”, ghi lại “mã số sinh viên”,số thứ tự” và các thông tin khác vào phiếu đăng ký này.

Bước 3: Thí sinh vào Hội Trường nhà I,  nộp hồ sơ xác nhận nhập học tại Bàn kiểm tra hồ sơ gồm các loại như sau:

  • Phiếu đăng ký xác nhận nhập học.
  • Hồ sơ xác nhận nhập học theo từng phương thức xét tuyển như sau:

a) Thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT (Phương thức xét tuyển 1):

  • Bảng chính giấy chứng nhận đoạt giải;
  • Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2018 hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời năm 2018 nếu thí sinh được miễn kỳ thi THPT quốc gia 2018.

b) Thí sinh trúng tuyển diện ƯTXT theo quy định của Đại học Quốc gia HCM (Phương thức xét tuyển 2):

  • Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2018.

c) Thí sinh trúng tuyển diện dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG tổ chức năm 2018 (Phương thức xét tuyển 4):

  • Bản chính phiếu báo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2018 của ĐHQG-HCM.
  • Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 (đối với thí sinh có dự thi THPT QG năm 2018). Các thí sinh không dự thi và tốt nghiệp THPT từ năm 2017 trình bằng tốt nghiệp THPT cho Trường kiểm tra khi nộp hồ sơ xác nhận nhập học.

Bước 4: Nhận lại hồ sơ đã kiểm tra, sau đó đến nộp tại Bàn phát giấy báo nhập học.

Bước 5: Xuống ghế ngồi chờ gọi tên lên nhận giấy báo nhập học.