Quyết định v/v thay đổi tên đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh khóa năm 2016, ngành Khoa học vật liệu, thuộc chương trình phối hợp đào tạo giữa Trường ĐH KHTN và Viện Công nghệ Nano-ĐHQG.HCM