Kế hoạch tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh VNU-EPT

Kế hoạch tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh VNU-EPT

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên được tham dự kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh ĐHQG-HCM (VNU-EPT) trong tình trạng bình thường mới, hỗ trợ sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh đúng thời hạn đáp ứng chuẩn đầu ra của các Trường Đại học thành viên ĐHQG-HCM. Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo ĐHQG-HCM  thông báo kế hoạch tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh VNU-EPT như file đính kèm.