DSSV đăng ký thi Kỹ năng Nói Viết tiếng Anh ngày 20/12/2020

DSSV đăng ký thi Kỹ năng Nói Viết tiếng Anh ngày 20/12/2020

– Trường sẽ tổ chức kỳ thi 02 kỹ năng Nói – Viết vào ngày 20/12/2020. Đây là đợt thi vét cuối cùng và kể từ thời gian này, SV sẽ thi lấy chứng chỉ TOEIC đạt chuẩn đầu ra theo quy định để được xét tốt nghiệp. 

– Trường sẽ tiếp tục nhận đơn SV đăng ký trực tiếp tại PĐT đến hết ngày 23/11/2020 (đính kèm DSSV đã đăng ký tính đến hết ngày 13/11/2020). 

– Thời gian đóng lệ phí thi từ ngày 30/11/2020 – 04/12/2020 (đóng qua Ngân hàng Agribank). 

– SV cần phải theo dõi thông báo thường xuyên trên trang web trường theo địa chỉ: www.hcmus. edu.vn / Đào tạo / Đại học và Cao đẳng / Thông báo / Hệ chính quy / Thi đánh giá năng lực tiếng Anh.