DSSV dự thi Kỹ năng Nói Viết tiếng Anh ngày 25/10/2020

DSSV dự thi Kỹ năng Nói Viết tiếng Anh ngày 25/10/2020

Lưu ý:

1/Sinh viên phải mang theo thẻ SV hoặc CMND khi vào phòng thi (nếu không có thẻ sẽ không được dự thi).
2/Sinh viên có mặt tại phòng thi đúng giờ ghi trên danh sách thi, do thi trên máy tính  sinh viên đi trễ sẽ không được dự thi.
3/Sinh viên không có tên trong danh sách thi mang chứng từ đóng lệ phí thi đến phòng Đào tạo bổ sung trước ngày 20/10/2020
4/ Sinh viên dự thi đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt tại cổng bảo vệ.