Quyết định khen thưởng cấp Nhà nước và cấp Bộ GDĐT năm 2020

Quyết định khen thưởng cấp Nhà nước và cấp Bộ GDĐT năm 2020
Năm 2020, Trường đã vinh dự được nhận các danh hiệu khen thưởng cấp Nhà nước và cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Kính chuyển  Quý Thầy/Cô các Quyết định khen thưởng như sau:
 
         1. Quyết định về việc phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” (QĐ số 2139 /QĐ-CTN ngày 03/12/2020 của Chủ tịch nước).
         2. Quyết định về việc tặng thưởng Huân chương Lao động (QĐ số 2008 /QĐ-CTN ngày 12/11/2020 của Chủ tịch nước).
         3. Quyết định về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm học 2018-2019 đến năm học 2019-2020 (QĐ số 4444 QĐ/BGDĐT ngày 17/12/2020).
         4. Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua Chiến sĩ thi đua cấp Bộ (QĐ số 4450/QĐ-BGDĐT ngày 18/12/2020).
File đính kèm