Thẻ: Thi đua – Khen thưởng

Triển khai công tác tổng kết năm học và xét thi đua khen thưởng năm học 2018-2019
Bài viết

Triển khai công tác tổng kết năm học và xét thi đua khen thưởng năm học 2018-2019

Kính gửi : Thầy/cô Kính chuyển đến Thầy cô văn bản triển khai công tác Tổng kết năm học và xét Thi đua khen thưởng năm học 2018-2019 (file đính kèm). Các đơn vị gửi hồ sơ thi đua khen thưởng về phòng TCHC B.06. Gửi bản giấy cho Cô. Nguyễn Thị Hảo và File qua email:...

(KHẨN)- THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌP HĐTĐKT (2017-2018) – NỘP BÁO CÁO THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG CẤP BỘ VÀ CẤP NHÀ NƯỚC
Bài viết

(KHẨN)- THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌP HĐTĐKT (2017-2018) – NỘP BÁO CÁO THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG CẤP BỘ VÀ CẤP NHÀ NƯỚC

THÔNG BÁO (KHẨN)- THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌP HĐTĐKT (2017-2018) – NỘP BÁO CÁO THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG CẤP BỘ VÀ CẤP NHÀ NƯỚC   Kính gửi: Thầy/cô Lãnh đạo đơn vị   Phòng TCHC kính chuyển đến Thầy cô kết quả xét Thi đua khen thưởng năm học 2017-2018 của ĐHQG-HCM gồm 4 file...

Quyết định 1387/QĐ-KHTN về việc công nhận danh hiệu Thi đua-khen thưởng năm học 2017-2018
Bài viết

Quyết định 1387/QĐ-KHTN về việc công nhận danh hiệu Thi đua-khen thưởng năm học 2017-2018

Kính gửi: Quý Thầy/cô,   Phòng Tổ chức – Hành chính kính gửi đến Quý Thầy/cô Quyết định 1387/QĐ-KHTN ngày 01/8/2018 của Hiệu trưởng trường ĐH KHTN-ĐHQG-HCM về việc công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng nămhọc 2017-2018 và danh sách các danh hiệu đính kèm.     Trân trọng./.

Triển khai tổng kết công tác thi đua khen thưởng và bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2017-2018
Bài viết

Triển khai tổng kết công tác thi đua khen thưởng và bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2017-2018

Kính gửi: Trưởng đơn vị, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Bộ phận/ Tổ trưởng Tổ Công đoàn trực thuộc. Phòng Tổ chức – Hành chính kính chuyển đến các đơn vị công văn triển khai tổng kết công tác thi đua khen thưởng và bình xét các danh hiệu thi đua, hình...