Thông báo đăng ký học phần HK1/2020-2021 – Đại học chính quy

Thông báo đăng ký học phần HK1/2020-2021 – Đại học chính quy

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 1 năm học 2020-2021

cho sinh viên hệ Đại học chính quy

              Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021, Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên hệ Đại học chính quy K2019 về trước việc đăng ký học phần (ĐKHP) qua mạng trong HK1/2020-2021 như sau:

 1. 1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh:

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Khóa

Nội dung thực hiện

Ngành được

đăng ký

Ghi chú

08/09/2020

13/09/2020

K17,18

ĐKHP Đợt 1

CNTT

 

09/09/2020

13/09/2020

K17,18

ĐKHP Đợt 1

Toán, Sinh, CNSH

 

10/09/2020

13/09/2020

K17,18

ĐKHP Đợt 1

Các ngành còn lại

 

17/09/2020

19/09/2020

K17,18

Điều chỉnh ĐKHP Đợt 1

Tất cả các ngành

Tuần học đầu tiên Đợt 1 (*)

29/09/2020

03/10/2020

Tất cả

ĐKHP Đợt 2

 • K19: ĐK AV3, AV4 và Tự chọn
 • K18 về trước: ĐK Học lại với K19

Tất cả các ngành

 

11/10/2020

12/10/2020

Tất cả

ĐKHP Đợt 3

 • K20: ĐK AV1, AV2 và THCS
 • K19 về trước: ĐK Học lại với K20

Tất cả các ngành

 

15/10/2020

17/10/2020

Tất cả

Điều chỉnh ĐKHP Đợt 2 & 3

Tất cả các ngành

Tuần học đầu tiên

Đợt 2&3 (*)

(*): Sau tuần học đầu tiên, tất cả các yêu cầu điều chỉnh ĐKHP sẽ không được giải quyết.

 1. Điều kiện đăng ký:
 • Đăng ký đúng các học phần đã được Khoa thông báo cho mỗi khóa học trong học kỳ.
 • Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần học trước (nếu có) và điều kiện ngoại ngữ.
 • Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 25 tín chỉ.

Lưu ý:  

 • Sinh viên xem kết quả các lớp mở <10SV từ 9hAM – 12/09/2020
 • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV  qua Email : congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
 • SV liên hệ Giáo vụ các Khoa khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần thuộc Giai đoạn 2.
 • Email hỗ trợ của Giáo vụ khoa CNTT: giaovu@fit.hcmus.edu.vn
 • Email hỗ trợ của Phòng Đào tạo: pdt_khtn@hcmus.edu.vn
 • Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường (@student.hcmus.edu.vn) và trong thời gian đăng ký qua mạng.                                                                                                                               

                                                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

                                                                                                                           Trần Thái Sơn