Thông báo Đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021 – ĐHCQ

Thông báo Đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021 – ĐHCQ

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 2 năm học 2020-2021

cho sinh viên hệ Đại học chính quy

                         Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021, Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên hệ Đại học chính quy về việc đăng ký học phần (ĐKHP) qua mạng trong HK2/2020-2021 như sau:

 1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh:

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Khóa

Nội dung thực hiện

Ngành được

đăng ký

Ghi chú

23/02/2021

28/02/2021

K19 về trước

Đăng ký học phần

Công nghệ thông tin

 

24/02/2021

28/02/2021

K19 về trước

Đăng ký học phần

Toán, Sinh, CNSH

 

25/02/2021

28/02/2020

K19 về trước

Đăng ký học phần

Các ngành còn lại

 

26/02/2021

28/02/2020

Tất cả

– K20: ĐK AV, THCS và Tự chọn

– K19 về trước: ĐK Học lại với K20

Tất cả các ngành

SV xem file kế hoạch đính kèm

04/03/2021

07/03/2021

Tất cả

Điều chỉnh ĐKHP lần 1

Tất cả các ngành

Tuần học đầu tiên

12/03/2021

14/03/2021

Tất cả

Điều chỉnh ĐKHP lần 2

Tất cả các ngành

(*)

   (*): Sau đợt Điều chỉnh ĐKHP lần 2, tất cả các yêu cầu điều chỉnh ĐKHP sẽ không được giải quyết

 1. Điều kiện đăng ký:
 • Đăng ký đúng các học phần đã được Khoa thông báo cho mỗi khóa học trong học kỳ
 • Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần học trước (nếu có) và điều kiện ngoại ngữ
 • Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 25TC

Lưu ý:  

 • Nhà trường sẽ đăng ký HP bắt buộc cho SV K2020. SV chỉ đăng ký Anh văn, THCS và HP Tự chọn
 • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV. Email P.CTSV: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
 • SV liên hệ Giáo vụ các Khoa khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần Giai đoạn 2
 • Email hỗ trợ Giáo vụ khoa CNTT: giaovu@fit.hcmus.edu.vn
 • Email hỗ trợ Phòng Đào tạo: pdt_khtn@hcmus.edu.vn
 • Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường trong thời gian đăng ký.

 

                                                                                                            TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

                                                                                                                    Trần Thái Sơn