Thông báo điều chỉnh đăng ký học phần lần 4 – học kỳ 2 năm học 2021-2022

Thông báo điều chỉnh đăng ký học phần lần 4 – học kỳ 2 năm học 2021-2022

                                                         TP. HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v Điều chỉnh đăng ký học phần qua mạng học kỳ 2 năm học 2021-2022

cho sinh viên bậc Đại học hệ chính quy

    heo tình hình công bố điểm thi HK1/2021-2022 hiện nay, Phòng Đào tạo tổ chức cho sinh viên bậc Đại học hệ chính quy K2021 về trước điều chỉnh đăng ký học phần (ĐKHP) qua mạng lần 4 (cuối cùng) trong HK2/2021-2022 như sau:

  1. 1. Thời gian điều chỉnh:

Từ 9h ngày

Đến 20h ngày

Khóa

Nội dung thực hiện

Khoa được

đăng ký

Ghi chú

05/03/2022

05/03/2022

Tất cả

Điều chỉnh ĐKHP lần 4

Địa chất,  Điện tử – Viễn thông

Môi trường, Toán học

Khoa học & Công nghệ Vật liệu

Vật lý -Vật lý Kỹ thuật

(*)

(*): Sau đợt điều chỉnh lần 4, tất cả các yêu cầu điều chỉnh ĐKHP của SV sẽ không được giải quyết.

  1. Điều kiện đăng ký:
  • Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần học trước (nếu có).
  • Các học phần Anh văn chỉ cần thỏa điều kiện học phần trước; trường bỏ chặn điều kiện ngoại ngữ khi đăng ký các học phần chuyên ngành trong học HK2/21-22.
  • Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 25 tín chỉ.

Lưu ý:  

  • Sinh viên các Khoa không được điều chỉnh lần này liên hệ Giáo vụ Khoa để được hỗ trợ.
  • SV được đăng ký cải thiện điểm và học phần đã xin hoãn trong các đợt điều chỉnh này.
  • SV liên hệ Giáo vụ các Khoa khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần thuộc Giai đoạn 2.
  • Email hỗ trợ Phòng Đào tạo: pdt_khtn@hcmus.edu.vn
  • Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường trong thời gian đăng ký qua mạng.

        

                                                                                                                                        TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO