Thông báo đổi phòng học ngày 24/5/2018

Thông báo đổi phòng học ngày 24/5/2018

Phòng đào tạo thông báo:

Ngày 26/05/2018 Trường tổ chức thi TS THPT Năng Khiếu, nên các lớp sau sẽ thay đổi phòng học. 
 
17CK1: Đại số TT, Giải tích B2 học tại GD1.
17CK3: Giải tích B2 học F301.
16CK2,3: Những NLCB học tại GD2.