Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp cao đẳng – đợt tháng 9/2020

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp cao đẳng – đợt tháng 9/2020

THÔNG BÁO

(Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp bậc cao đẳng hệ chính quy

Đợt tháng 9 năm 2020)

 Trường thông báo đến tất cả sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2020 như sau:

1. Điều kiện nộp hồ sơ tốt nghiệp

Sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp nếu hội đủ các điều kiện sau:

 • Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
 • Tích lũy đủ số học phần và tổng số tín chỉ quy định của chương trình đào tạo;
 • Đã hoàn tất học phần giáo dục quốc phòng (có chứng chỉ GDQP) và giáo dục thể chất;

2. Hồ sơ xét tốt nghiệp gồm có:

 • Đơn xin xét tốt nghiệp (Sinh viên vào portal “Hồ sơ Sinh Viên/In đơn xin xét Tốt nghiệp” để in đơn).
 • Bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (đem bản chính để đối chiếu);
 • Bản sao trích lục giấy khai sinh (không nhận bản photo công chứng);
 • 01 ảnh 3×4 mới nhất (đem theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh để đối chiếu);
 • Lệ phí xét và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định.

3. Thời gian nộp hồ sơ: ngày 16/09/202017/09/2020 (buổi sáng từ 8giờ00 đến 11giờ00, buổi chiều từ 13giờ30 đến 16giờ30) theo lớp như sau: 

 • Lớp 2017_CK1: ngày 16/09/2020;
 • Lớp 2017_CK2: sáng ngày 17/09/2020;
 • Sinh viên còn lại: chiều ngày 17/09/2020;

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo – Trường ĐH KHTN 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, TP.HCM.

5. Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp

 • Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp sẽ thông báo trên website: hcmus.edu.vn vào ngày 22/09/2020.
 • Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách công nhận tốt nghiệp. Nếu có sai sót về thông tin cá nhân hoặc không có tên trong danh sách tốt nghiệp, sinh viên phải liên hệ phòng Đào tạo đề nghị được điều chỉnh từ ngày 22/09/2020 đến ngày 23/09/2020.
 • Trường sẽ công bố danh sách xét tốt nghiệp sau khi điều chỉnh vào ngày 25/09/2020.

                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

Nơi nhận:

– Như trên (để thực hiện).

– Lưu: VT; PĐT.