THÔNG BÁO SỐ 1 – Về việc xét tuyển viên chức năm 2022

THÔNG BÁO SỐ 1 – Về việc xét tuyển viên chức năm 2022

 

THÔNG BÁO SỐ 1 – Về việc xét tuyển viên chức năm 2022

 

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-ĐHQG ngày 17/8/2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học thành viên và khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

          Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

          Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV, ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

          Căn cứ Quyết định số 1148/QĐ-ĐHQG, ngày 13/9/2021 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt số lượng vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong năm 2021 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM;

          Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo xét tuyển viên chức năm 2022 xem chi tiết tại đây

 

===== 

HỒ SƠ:

Người dự tuyển nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển theo mẫu (tham khảo trên website của Phòng Tổ chức – Hành chính) về Phòng Tổ chức – Hành chính (Phòng F.01, gặp chị Võ Thị Thuỳ Dương) trước 16g00 ngày 30/5/2022.

1. Trường hợp xét tuyển viên chức vào chức danh giảng viên:

     – Hồ sơ đặt trong 1 túi đựng hồ sơ  gồm:

               + Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022 (theo mẫu M4_TDVC_PDKDT);

               + Sơ yếu lí lịch (theo mẫu M5_TDVC_SYLL);

               + Bìa hồ sơ (02 bản, 01 bản dán ngoài hồ sơ) (theo mẫu M6_TDVC_BIA);

               + Minh chứng về thâm niên công tác (Bản sao hợp đồng lao động ký lần đầu tiên và hợp đồng lao động mới nhất, xác nhận của đơn vị, xác nhận bảo hiểm xã hội,…);

               + Bản sao (có công chứng) các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch.

Lưu ý: Văn bằng do nước ngoài cấp phải dịch sang tiếng Việt; bản sao công nhận văn bằng (do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – nay là Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp). Các bản sao đều phải có công chứng, chứng thực.   

+ Giấy khám sức khoẻ do phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện Quận, Huyện cấp (có giá trị 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

               + Giấy cam kết sau khi trúng tuyển sẽ tiếp tục công tác tại trường ít nhất 3 năm.

(Lưu ý: các chứng chỉ ngoại ngữ còn trong thời hạn 2 năm (24 tháng) tính đến hết ngày cuối cùng nộp phiếu đăng ký dự tuyển).

2. Trường hợp Tiếp nhận vào làm viên chức

– Hồ sơ đặt trong 1 túi đựng hồ sơ, gồm:

+ Sơ yếu lý lịch (theo mẫu M5_TDVC_SYLL)

+ Bìa hồ sơ (02 bản, 01 bản dán ngoài hồ sơ) (theo mẫu M6_TDVC_BIA);

+ Bản nhận xét của đơn vị (theo mẫu)

Bản nhận xét dành cho ứng tuyển ngạch chuyên viên M7_TDVC_NXDV_CV

Bản nhận xét dành cho ứng tuyển ngạch giảng viên, nghiên cứu viên M8_TDVC_NXDV_GV_NCV

+ Minh chứng về thâm niên công tác (Bản sao hợp đồng lao động ký lần đầu tiên và hợp đồng lao động mới nhất, xác nhận của đơn vị, xác nhận bảo hiểm xã hội,…);

+ Bản sao (có công chứng) các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch.

Lưu ý: Văn bằng do nước ngoài cấp phải dịch sang tiếng Việt; bản sao công nhận văn bằng (do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – nay là Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp). Các bản sao đều phải có công chứng, chứng thực.

+ Giấy khám sức khoẻ do phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện Quận, Huyện cấp (có giá trị 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

+ Giấy cam kết sau khi trúng tuyển sẽ tiếp tục công tác tại trường ít nhất 3 năm.