v/v tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022

v/v tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022
Kính gửi quý Thầy/Cô.

Thực hiện theo công văn số 86/HĐGSNN-VP ngày 24/5/2022 của Hội đồng giáo sư nhà nước V/v tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022.

 
Phòng Tổ chức – Hành chính xin thông báo Hội nghị tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư 2022 sẽ diễn ra như sau:

                 – Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm Đào tạo nhân lực chất lượng cao), Phân khu đào tạo E1, Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Phường Tân Phú, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
                 – Thời gian: 8h00-11h30, thứ Sáu, ngày 10/6/2022.
                 – Thành phần: Thành viên Hội đồng giáo sư cơ sở, các ứng viên GS PGS 2022.
 
Trân trọng./.