02 GIẢNG VIÊN/NHÓM GIẢNG VIÊN ĐƯỢC XÉT CHỌN DANH HIỆU “DẠY TRỰC TUYẾN XUẤT SẮC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 – 2022”

02 GIẢNG VIÊN/NHÓM GIẢNG VIÊN ĐƯỢC XÉT CHỌN DANH HIỆU “DẠY TRỰC TUYẾN XUẤT SẮC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 – 2022”

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có 02 giảng viên/nhóm giảng viên được khen thưởng của ĐHQG-HCM dành cho “Giảng viên dạy trực tuyến xuất sắc học kỳ 1 – Năm học 2021 – 2022”, đó là ThS. Đỗ Thị Thanh Hà (Khoa Công nghệ Thông tin) và nhóm giảng viên do ThS. Bùi Thị Như Ngọc đại diện (Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học).

Khen thưởng Giảng viên dạy trực tuyến xuất sắc được tổ chức nhằm ghi nhận những giải pháp, sáng kiến hay của giảng viên, giáo viên trong việc giảng dạy trực tuyến, từ đó nhân rộng những ý tưởng và cách làm độc đáo hướng đến việc nâng cao chất lượng giảng dạy trực tuyến tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối tượng tham dự Khen thưởng bao gồm giảng viên, giáo viên công tác tại các đơn vị thành viên, trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, các giảng viên, giáo viên thỉnh giảng có giảng dạy trực tuyến ít nhất một môn học trong học kỳ 1 của năm học 2021-2022 (kể cả các môn thực hành).

Trong danh sách đợt này tổng cộng có 15 giảng viên/nhóm giảng viên được vinh danh.

 

ThS. Đỗ Thị Thanh Hà được nhận khen thưởng trong việc giảng dạy môn Nhập môn Công nghệ Thông tin.

ThS. Bùi Thị Như Ngọc cùng cộng sự được nhận khen thưởng trong việc giảng dạy môn Nhập môn ngành Sinh học – Công nghệ Sinh học. Nhóm giảng viên còn gồm:

1. PGS.TS Nguyễn Du Sanh

2. PGS.TS Ngô Đại Nghiệp

3. PGS.TS Đặng Thị Phương Thảo

4. PGS.TS Tô Thị Hiền

5. ThS. Phan Kim Ngọc

6. TS. Nguyễn Thụy Vy

7. TS. Nguyễn Trí Nhân

8. TS. Đặng Thị Tùng Loan

9. TS. Đỗ Thường Kiệt

10. TS. Nguyễn Hữu Hoàng

11. TS. Nguyễn Thị Kim Dung