Thông báo nộp học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024 đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy chương trình đại trà

Thông báo nộp học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024 đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy chương trình đại trà
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

    Số: 102/TB-KHTN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024

đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy

chương trình đại trà

      Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM (sau đây gọi tắt là Trường) thông báo về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024 đối với sinh viên (SV) trình độ đại học hệ chính quy chương trình đại trà như sau:

I. ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ KHÓA TUYỂN 2021 TRỞ VỀ TRƯỚC

 1. Mức học phí

– Học phí đối với SV trình độ đại học hệ chính quy chương trình đại trà (kể cả SV cử nhân tài năng) được thu theo học kỳ căn cứ vào tổng số tiết của các học phần mà SV đăng ký học trong học kỳ và mức thu của một tín chỉ học phí được quy định theo năm học, trong đó 15 tiết của học phần được tính là một tín chỉ học phí.

– Mức thu của một tín chỉ học phí (còn gọi là đơn giá tín chỉ học phí) được theo quy định tại Quyết định số 2163/QĐ-KHTN ngày 26/10/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM về việc ban hành quy định thu học phí năm học 2023-2024 trình độ đại học hệ chính quy chương trình đại trà khóa tuyển 2021 trở về trước (đính kèm quyết định).

2. Thời gian đóng học phí

SV xem học phí phải đóng trên hệ thống Portal trường (Dashboard / Quản lý học tập / Tra cứu học phí) từ ngày 27/03/2024 đến 29/03/2024.

– SV đóng học phí từ ngày từ ngày 03/04/2024 đến ngày 24/04/2024.

– SV xem cách thức đóng học phí tại mục III thông báo này.

II. ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ KHÓA TUYỂN 2022 VÀ 2023

 1. Mức học phí

– Học phí đối với SV trình độ đại học hệ chính quy chương trình đại trà (kể cả SV cử nhân tài năng) được thu theo học kỳ căn cứ vào tổng số tiết của các học phần mà SV đăng ký học trong học kỳ và mức thu của một tín chỉ học phí được quy định theo năm học, trong đó 15 tiết của học phần được tính là một tín chỉ học phí.

– Mức thu của một tín chỉ học phí (còn gọi là đơn giá tín chỉ học phí) được xác định căn cứ vào mức học phí theo khối ngành, lĩnh vực đào tạo, loại học phần và tổng số tín chỉ học phí toàn khóa học. Mức thu của một tín chỉ học phí trong năm học 2023-2024 đối với SV trình độ đại học hệ chính quy chương trình đại trà khóa tuyển 2022 và khóa tuyển 2023 được quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 2164/QĐ-KHTN ngày 26/10/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM về việc ban hành quy định thu học phí năm học 2023-2024 trình độ đại học hệ chính quy chương trình đại trà khóa tuyển 2022 và 2023 (đính kèm quyết định).

 1. Thời gian đóng học phí đối với sinh viên khóa tuyển 2022 và 2023

SV xem học phí phải đóng trên hệ thống Portal trường (Dashboard / Quản lý học tập / Tra cứu học phí) từ ngày 27/03/2024 đến 29/03/2024.

– SV đóng học phí từ ngày từ ngày 03/04/2024 đến ngày 24/04/2024.

– SV xem cách thức đóng học phí tại mục III thông báo này.

III. CÁCH THỨC ĐÓNG HỌC PHÍ

 1. Sinh viên đóng học phí qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Agribank tại các chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch hoặc qua dịch vụ Internet, E-Mobile Banking của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Agribank theo hình thức Bill Payment
 • Sinh viên (hoặc phụ huynh) cung cấp: mã số sinh viên và tên Trường Đại học Khoa học tự nhiên cho nhân viên ngân hàng Agribank khi liên hệ đóng học phí. Sinh viên không đóng học phí theo hình thức chuyển khoản.
 • Sau khi đóng học phí, sinh viên (hoặc phụ huynh) phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí khi cần thiết. Hóa đơn thu học phí sẽ được gửi vào địa chỉ email của sinh viên.
 • Sinh viên có thể liên hệ số điện thoại 0902 093 310 (anh Duy) để được hỗ trợ từ Ngân hàng Agribank hướng dẫn đóng học phí.
 1. Đóng học phí qua ứng dụng Viettel Money: Sinh viên có thể đóng học phí trên App “Viettel Money” còn gọi là hệ sinh thái tài chính số. App Viettel Money cài đặt được tất cả các nhà mạng viễn thông, liên kết với hầu hết các ngân hàng trên toàn quốc, chi tiết hướng dẫn thanh toán tại: https://viettelmoney.vn/. Sinh viên có thể liên hệ số điện thoại 0979.587.739 (anh Minh) hoặc số tổng đài 1800 9000 (miễn phí) để được hỗ trợ từ Viettel Money.
 2. Đóng học phí qua cổng kết nối thanh toán của VNPAY: Sinh viên có nhu cầu thanh toán học phí và các loại phí khác (bảo hiểm, lệ phí ký túc xá…) thì chỉ cần đăng nhập vào website: https://hocphi.hcmus.edu.vn, gõ mã sinh viên để đăng nhập và thanh toán. VNPAY kết nối với 40 ngân hàng tại Việt Nam, khi thanh toán xong sẽ gạch nợ trực tiếp trên hệ thống thu học phí của nhà trường. Phí giao dịch (do người sử dụng kênh thanh toán trả) như sau:
  • Thẻ nội địa/tài khoản ngân hàng/ví điện tử: 5.500 VNĐ/giao dịch.
  • Thẻ quốc tế BIN trong nước: 1,6% / giao dịch.

VI. CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐÓNG HỌC PHÍ

 1. Sinh viên phải đóng học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024 để được dự thi cuối học kỳ.
 2. Sinh viên không đóng học phí đúng quy định sẽ không được đăng ký học phần vào đầu học kỳ kế tiếp và sẽ bị xử lý học vụ theo quy định hiện hành.
 3. Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nếu có nguyện vọng được gia hạn đóng học phí sẽ thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2165/QĐ-KHTN ngày 26/10/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên về việc quy định gia hạn thời gian đóng học phí đối với sinh viên, học viên sau đại học.
 4. Địa điểm nộp hồ sơ xin gia hạn:
 • Sinh viên học tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ: nộp hồ sơ tại Phòng Kế hoạch – Tài chính, Trường ĐH KHTN, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM.
 • Sinh viên học tại cơ sở Linh Trung: nộp hồ sơ tại Phòng Kế hoạch – Tài chính, Trường ĐH KHTN, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP.HCM./.
Nơi nhận:         

–         Như trên (để thực hiện);

–         Lưu: VT, ĐT, KHTC, CTSV.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Trần Lê Quan

TB thu hoc phi HK2_2324_dai tra

QĐ số 2165_QĐ gia han dong hoc phi_KHTN

QD2163_QD thu hoc phi 2023-2024_K2021 tro ve truoc

QD2164_QD thu hoc phi 2023-2024_K2022-K2023