An toàn thực phẩm và xác thực nguồn gốc bằng phương pháp đồng vị bền

An toàn thực phẩm và xác thực nguồn gốc bằng phương pháp đồng vị bền

An toàn thực phẩm và xác thực nguồn gốc bằng phương pháp đồng vị bền (Stable isotope ratio analysis for assessing the authenticity of food of animal origin) là chủ đề được trình bày và thảo luận tại Buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Khoa học Tự nhiên lần thứ 17. 

Trình bày tại buổi sinh hoạt, KS. Henry Bùi, Giám đốc Công ty Hoàn Vũ cho rằng xác thực nguồn gốc thực phẩm là một việc phức tạp không chỉ đối với Việt Nam mà cho cả thế giới. Theo báo cáo của Trường Đại học Michigan, Hoa Kỳ 2017 thì “Food Fraud” thực phẩm không đúng như kê khai, pha trộn không đúng nguồn gốc và nhiều gian lận thương mại khác đã làm cho ngành thực phẩm thiệt hại 30 – 40 tỷ USD hàng năm. Từ đó, KS. Henry Bùi đã giới thiệu phương pháp về tỷ lệ đồng vị bền để bổ sung giải quyết vấn đề gian lận thực phẩm và giải quyết bài toán về an toàn thực phẩm. 

Buổi sinh hoạt diễn ra sôi nổi, các nhà khoa học đã thảo luận và đưa ra các quan điểm học thuật liên quan lĩnh vực. 

Tin HCMUS.