Buổi giới thiệu Chương trình Học bổng Quỹ Giáo dục Việt Nam – Vietnam Education Foundation (VEF) Fellowship Program

Buổi giới thiệu Chương trình Học bổng Quỹ Giáo dục Việt Nam – Vietnam Education Foundation (VEF) Fellowship Program

Sáng ngày 04/04/2019, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã diễn ra buổi giới thiệu Chương trình Học bổng Quỹ Giáo dục Việt Nam – Vietnam Education Foundation (VEF) Fellowship Program năm 2020. Chương trình đã thu hút sự tham gia của nhiều sinh viên, giảng viên trẻ tại TP. Hồ Chí Minh. 

Chương trình VEF 2.0 được xây dựng dựa trên thành công của Chương trình Học bổng Quỹ Giáo dục Việt Nam – Vietnam Education Foundation (VEF) Fellowship Program – một chương trình của Chính phủ Hoa Kỳ, hoạt động từ năm 2003 đến 2018 với mục đích tăng cường quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thông qua hợp tác, trao đổi giáo dục. Trong 15 năm hoạt động của mình, chương trình Học bổng VEF đã trở thành nhịp cầu kết nối giáo dục Việt Nam và Hoa Kỳ, tạo nên một quy trình hỗ trợ những sinh viên trẻ, tài năng của Việt Nam theo học sau đại học tại các trường hàng đầu Hoa Kỳ.

Một số hình ảnh tại Chương trình: 

Tin KHTN