Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chương trình liên thông cho đợt công bố danh sách tốt nghiệp vào tháng 3 và tháng 5 năm 2024

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chương trình liên thông cho đợt công bố danh sách tốt nghiệp vào tháng 3 và tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp

trình độ đại học hệ chính quy chương trình liên thông

cho đợt công bố danh sách tốt nghiệp vào tháng 3 và tháng 5 năm 2024

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Trường) thông báo đến sinh viên về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp trình độ đại học hệ chính quy chương trình liên thông cho đợt công bố danh sách tốt nghiệp vào tháng 3 và tháng 5 năm 2024 như sau:

 1. Điều kiện nộp hồ sơ tốt nghiệp

Sinh viên (SV) nộp đơn xét tốt nghiệp nếu hội đủ các điều kiện sau:

a/ Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;

b/ Tích lũy đủ số học phần và tổng số tín chỉ quy định của chương trình đào tạo;

c/ Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ theo quy định của Trường – áp dụng từ khóa tuyển 2021 về sau;

 2. Hồ sơ xét tốt nghiệp gồm có:

 • Đơn xin xét tốt nghiệp được in ra từ portal. SV vào chức năng “Hồ sơ SV/In đơn xin xét Tốt nghiệp” để xuất ra mẫu đơn.
 • Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (mang bản chính để đối chiếu trong trường hợp bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông thiếu thông tin theo quy định hiện hành);
 • Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp bậc cao đẳng (đem bản chính để đối chiếu);
 • Bản sao trích lục giấy khai sinh (không nhận bản photo công chứng);
 • 01 ảnh 3×4 mới nhất (đem theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh để đối chiếu);
 • Lệ phí xét và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định.
 1. Thời gian nộp hồ sơ:

SV nộp hồ sơ xét tốt nghiệp vào giờ hành chính (buổi sáng từ 8giờ00 đến 11giờ00; buổi chiều từ 13giờ 30 đến 16 giờ 30) ngày 11, 12/03/2024.

 1. Công bố danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp:
 • Danh sách SV được công nhận tốt nghiệp sẽ thông báo trên website: hcmus.edu.vn vào ngày 05/03/2024.
 1. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo – Trường ĐHKHTN 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Quận 5, TP.HCM.
 2. Kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách công nhận tốt nghiệp
 • SV có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin cá nhân trên danh sách công nhận tốt nghiệp, nếu có sai sót phải liên hệ Phòng Đào tạo trong vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày công bố danh sách tốt nghiệp.
 • Việc kiểm tra thông tin cá nhân là yêu cầu bắt buộc SV phải thực hiện, SV sẽ chịu trách nhiệm nếu không thực hiện đúng theo quy định này.

Lưu ý:

 1. Trong trường hợp SV tốt nghiệp nhờ người nộp hộ HSTN phải có đầy đủ hồ sơ sau đây:
 • ­ Giấy ủy quyền cho người nộp hộ bằng tốt nghiệp có công chứng của cơ quan có thẩm quyền;
 • ­ CMND (thẻ căn cước công dân) của người nộp hộ và của SV.
 1. Đối với các trường hợp nộp bổ sung, Trường sẽ nhận hồ sơ từ ngày 19/4/2024 đến 26/4/2024 cho tất cả các chương trình. Danh sách tốt nghiệp dự kiến sẽ công bố vào ngày 17/5/2024. Sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp theo thông báo này sẽ theo dõi thông báo đợt xét tốt nghiệp vào cuối tháng 7 năm 2024. 
 2. Sinh viên phải nộp chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho Trường trước hoặc ngay khi nộp hồ sơ tốt nghiệp theo biểu mẫu đính kèm thông báo này./.

 

Nơi nhận:

– Như trên (để thực hiện).

– Lưu: VT; ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

Trần Lê Quan