Danh mục: Đào tạo

Thông báo chuyển tiền học bổng khuyến khích HK1/2023-2024 dành cho sinh viên các chương trình Đề án
Bài viết

Thông báo chuyển tiền học bổng khuyến khích HK1/2023-2024 dành cho sinh viên các chương trình Đề án

Nhà trường đã hoàn tất thủ tục chuyển khoản học bổng khuyến khích học kỳ 1/2023-2024 dành cho SV các Chương trình Đề án (Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Sinh học- Công nghệ Sinh học, Khoa Điện tử Viễn thông, Khoa Hóa học); sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng theo...

[THÔNG BÁO] Chương trình Học bổng sau tiến sĩ nghiên cứu tại Nhật Bản – Hiệp hội Xúc tiến Khoa học Nhật Bản (JSPS)
Bài viết

[THÔNG BÁO] Chương trình Học bổng sau tiến sĩ nghiên cứu tại Nhật Bản – Hiệp hội Xúc tiến Khoa học Nhật Bản (JSPS)

Phòng Quan hệ Đối ngoại xin chuyển tiếp thông tin từ Ban Thư ký Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) về Chương trình Học bổng sau tiến sĩ nghiên cứu tại Nhật Bản (Postdoctoral Fellowship for Research in Japan), được tài trợ bởi Hiệp hội Xúc tiến Khoa học Nhật Bản (Japan Society for...

[Tổng hợp] Điểm lại 10 Luật có hiệu lực ngày 01/7/2024
Bài viết

[Tổng hợp] Điểm lại 10 Luật có hiệu lực ngày 01/7/2024

1. Luật Căn cước 2023 Có hiệu lực từ 01/7/2024, Luật Căn cước số 26/2023/QH15 đã bổ sung một loại giấy tờ mới cho công dân là thẻ Căn cước. Theo đó, thẻ Căn cước là là giấy tờ tùy thân của công dân, chưa đựng thông tin về căn cước và các thông tin khác được...

Thông báo kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh (dùng để xét cho sinh viên đăng ký các học phần chuyên ngành từ khóa tuyển 2022 trở về sau)
Bài viết

Thông báo kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh (dùng để xét cho sinh viên đăng ký các học phần chuyên ngành từ khóa tuyển 2022 trở về sau)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Số:          /TB- KHTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng 6 năm 2024  THÔNG BÁO KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH (Kết quả dùng...

Thông báo chuyển tiền học bổng khuyến khích HK1/2023-2024 dành cho sinh viên Đại học Chính quy
Bài viết

Thông báo chuyển tiền học bổng khuyến khích HK1/2023-2024 dành cho sinh viên Đại học Chính quy

Nhà trường đã hoàn tất thủ tục chuyển khoản học bổng khuyến khích học kỳ 1/2023-2024 cho SV bậc Đại học Chính quy; sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng theo thông báo ngày 05/6/2024 vui lòng kiểm tra tài khoản để nhận tiền.

Mở đơn đăng ký chương trình “Giải pháp đổi mới tuần hoàn nhựa 2024”
Bài viết

Mở đơn đăng ký chương trình “Giải pháp đổi mới tuần hoàn nhựa 2024”

Chương trình “GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI TUẦN HOÀN NHỰA 2024” do Bộ Tài nguyên và Môi trường và Unilever Việt Nam phối hợp Hiệp Hội Doanh Nghiệp Anh tại Việt Nam (BritCham), Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (SVF) tổ chức, nhằm tìm kiếm và thúc đẩy các giải...

Thông báo kết quả chính thức HBKK HK1/23-24 Khoa Hóa học, Công nghệ Thông tin, Điện tử-Viễn thông, Sinh học-CNSH (CTĐA)
Bài viết

Thông báo kết quả chính thức HBKK HK1/23-24 Khoa Hóa học, Công nghệ Thông tin, Điện tử-Viễn thông, Sinh học-CNSH (CTĐA)

THÔNG BÁO Kết quả chính thức học bổng khuyến khích học tập HK1/2023-2024 dành cho SV các Chương trình Đề án _________________________          Trường Đại học Khoa học tự nhiên thông báo danh sách chính thức SV các Chương trình Đề án (CTĐA) Khoa Hóa học, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa...