Danh mục: Đào tạo

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại hoc đợt tháng 3 và tháng 5 năm 2024
Bài viết

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại hoc đợt tháng 3 và tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp trình độ đại học hệ chính quy các chương trình   cho đợt công bố danh sách tốt nghiệp vào tháng 3 và tháng 5 năm 2024   Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (sau...

Thông báo nộp học phí HK2 / 2023-2024 đối với sinh viên chương trình Tiên tiến, Liên kết Việt – Pháp và Chất lượng cao
Bài viết

Thông báo nộp học phí HK2 / 2023-2024 đối với sinh viên chương trình Tiên tiến, Liên kết Việt – Pháp và Chất lượng cao

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Số: 18/TB-KHTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2024 THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ 2 năm học...

Kế hoạch đào tạo khóa 2023 và môn chung mở trong HK2/2023-2024 tại cơ sở Linh Trung
Bài viết

Kế hoạch đào tạo khóa 2023 và môn chung mở trong HK2/2023-2024 tại cơ sở Linh Trung

Lưu ý chung: + Trường sẽ đăng ký học phần cho sinh viên K2023 các học phần bắt buộc. Sinh viên đăng ký các học phần: Anh văn, Tin học cơ sở (theo kế hoạch ngành), Thể dục và các môn tự chọn khác theo lịch đăng ký học phần của Trường. + Sinh viên...

THÔNG BÁO V.V CẬP NHẬT SỐ ĐIỆN THOẠI SINH VIÊN
Bài viết

THÔNG BÁO V.V CẬP NHẬT SỐ ĐIỆN THOẠI SINH VIÊN

Để tăng cường sự tương tác giữa Nhà trường với sinh viên và kịp thời hỗ trợ sinh viên về các vấn đề liên quan đến học tập, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM xây dựng trang thông tin Zalo OA (Zalo Official Account). Để cập nhật chính xác tài khoản cho trang thông...

Thời khóa biểu HK2/2023-2024, lớp LTĐH 22HCB (update)
Bài viết

Thời khóa biểu HK2/2023-2024, lớp LTĐH 22HCB (update)

Phòng Đào tạo thông báo: 1. Thời gian học lớp 22HCB HK2/2023-2024 cập nhật như sau: Thời gian học: 02/01/2024 – 28/04/2024 (nghỉ tết từ 29/01/2024 – 25/02/2024)  File TKB đính kèm.   2. Hủy lớp học lại 22HCB HK2/2023-2024 do sv đăng ký không đủ số lượng mở lớp.  Các môn hủy lớp gồm: Hệ Quản...

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng đối với sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 11/2023
Bài viết

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng đối với sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 11/2023

THÔNG BÁO (Về việc nhận bằng tốt nghiệp bậc Đại học hệ Chính quy, bậc Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin, hệ đào tạo từ xa và Liên thông đại học cho đợt xét tốt nghiệp tháng 11/2023) Trường thông báo đến tất cả sinh viên (SV) về việc nhận bằng tốt nghiệp bậc...

Thời khóa biểu và lịch ĐKHP HK2/2023-2024 lớp học lại, chương trình Liên thông đại học
Bài viết

Thời khóa biểu và lịch ĐKHP HK2/2023-2024 lớp học lại, chương trình Liên thông đại học

Phòng Đào tạo thông báo đến SV lớp Liên thông đại học về việc Đăng ký học phần học lại như sau: Thời gian đkhp lớp học lại: 11,12/01/2024, Thời gian điều chỉnh đkhp lớp học lại: 18,19/01/2024 Thời gian học: 19/02/2024 – 19/05/2024 TKB 2023_2024_HK2_Lien thong_22HCB_trả nợ vét HK2