CHÚC MỪNG 12 ĐỀ TÀI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM VÀO VÒNG CHUNG KẾT GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC EURÉKA LẦN THỨ 25 – NĂM 2023

CHÚC MỪNG 12 ĐỀ TÀI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM VÀO VÒNG CHUNG KẾT GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC EURÉKA LẦN THỨ 25 – NĂM 2023

Với nhiều đề tài tiến vào vòng chung kết Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 25 – Năm 2023

Chúc mừng 12 đề tài xuất sắc nhất đã được vào vòng chung kết, cụ thể:

– Lĩnh vực Công nghệ Thông tin: 05 đề tài;

Lĩnh vực Sinh học: 04 đề tài;

Lĩnh vực Công nghệ Thực phẩm: 01 đề tài;

Lĩnh vực Kỹ thuật Công nghệ: 01 đề tài;

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường: 01 đề tài.

️Một lần nữa, xin trân trọng chúc mừng các tác giả đã xuất sắc có đề tài tham gia vòng chung kết của giải thưởng năm nay.️