Chương trình “Hòa nhập với đời sống đại học” năm 2023

Chương trình “Hòa nhập với đời sống đại học” năm 2023
Nhằm khơi dậy niềm tự hào, khát vọng cống hiến của sinh viên ĐHQG-HCM, đồng thời trang bị một số kiến thức, kỹ năng cần thiết cho tân sinh viên sớm hòa nhập với môi trường đại học, ĐHQG-HCM tổ chức chương trình “Hòa nhập với đời sống đại học” năm 2023. Chương trình triển khai theo Kế hoạch thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” tại ĐHQG-HCM.
Đối tượng tham gia: tân sinh viên hệ đại học chính quy thuộc các cơ sở đào tạo thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM năm học 2023-2024
✔️ Thời gian: từ ngày 05/9 đến ngày 15/10/2023
✔️ Địa điểm: Hội trường Trần Chí Đáo, Nhà điều hành ĐHQG-HCM và tại các cơ sở đào tạo.
✔️ Nội dung: Chương trình gồm có 05 chuyên đề với sự tham gia của báo cáo viên là những chuyên gia và cựu sinh viên xuất sắc trong các lĩnh vực.
Để tham gia học tập, giao lưu và trao đổi trực tiếp với báo cáo viên, các bạn tân sinh viên theo dõi thông báo chi tiết về Tuần sinh hoạt công dân đầu khoá tại https://tinyurl.com/93ubcdh2 (xem lại thời khoá biểu cụ thể sau ngày 8/9/2023).