CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ TRAO CỜ THI ĐUA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ TRAO CỜ THI ĐUA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Ngày 29/12, tại Hội nghị Đại biểu Viên chức – Người lao động năm học 2023-2024, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đã có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua.

Đồng thời, Trường Đại học Khoa học tự nhiên cũng công bố các quyết định tặng Cờ thi đua Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023 cho các đơn vi xuất sắc: Khoa Công nghệ Thông tin và Phòng Thanh tra – Pháp chế.

Được nhận cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo là một sự động viên lớn để thầy và trò nhà trường bước vào năm học 2023-2024 tự tin và hiệu quả hơn.