CUNG CẤP THÔNG TIN THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024

CUNG CẤP THÔNG TIN THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024
Kính gửi:  Quý Thầy, Cô, Ban Chủ nhiệm Khoa, Giáo vụ Khoa và Phòng Đào tạo.

Nhằm phục vụ cho công tác theo dõi, kiểm tra giờ giảng dạy của giảng viên trong học kỳ 2 năm học 2023 -2024 được chính xác và chặt chẽ, Phòng Thanh tra – Pháp chế kính đề nghị các Khoa, Phòng Đào tạo hỗ trợ cung cấp thông tin liên quan đến thời khóa biểu của học kỳ 2 năm học 2023-2024 theo công văn đính kèm:

Trong quá trình giảng dạy Quý Thầy, Cô có nghỉ dạy, dạy bù, đổi phòng hoặc thay đổi hình thức dạy học thì vui lòng cập nhật theo đường link sau:
Trân trọng./.