Đại hội Đảng bộ Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025: Đoàn kết – sáng tạo – hội nhập

Đại hội Đảng bộ Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025: Đoàn kết – sáng tạo – hội nhập

Sáng ngày 29/05/2020, tại Hội trường I, 227 Nguyễn Văn Cừ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã diễn ra Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Đại hội có sự hiện diện của khách mời: đại diện UBKT Thành Ủy; đồng chí Huỳnh Thành Đạt – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG-HCM; đồng chí Nguyễn Minh Tâm – Phó Giám đốc ĐHQG-HCM và sự tham gia của 119 đại biểu, trong đó có 14 đại biểu đương nhiên thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đương nhiệm và 105 đại biểu chính thức được bầu từ Đại hội 23 Chi bộ trực thuộc.


Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã lãnh đạo Nhà trường, các Chi bộ và Đoàn thể đạt nhiều thành công trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo – kiểm định chất lượng, khoa học công nghệ, quan hệ đối ngoại, thanh tra – pháp chế – quản trị, xây dựng đảng, tổ chức cán bộ v.v.. Nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 lan tỏa mạnh mẽ, tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, việc đổi mới phương pháp, tư duy trong giáo dục đại học trở thành nhu cầu bức thiết để bắt kịp thực tiễn. Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM ý thức được sứ mệnh, trọng trách trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển khoa học công nghệ, phụng sự đất nước. Do đó, trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ Nhà trường sẽ tập trung nâng cao năng lực chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh đoàn kết trong toàn đơn vị, quyết tâm xây dựng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu trong hệ thống giáo dục đại học nước nhà, vươn tới trình độ khu vực, thế giới, dẫn đầu trong thực hiện sứ mạng giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời cuộc cách mạng lần thứ 4.


Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã bám sát phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ VI để xây dựng Chương trình, kế hoạch công tác toàn nhiệm kỳ; kịp thời ban hành các nghị quyết, chương trình hành động định kỳ và chuyên đề, gắn kết nghị quyết của Đảng bộ với kế hoạch chiến lược giai đoạn 2016-2020 của Nhà trường trong thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm trên các mặt hoạt động; thảo luận đưa ra ý kiến, đề ra giải pháp khắc phục. Đại hội nhất trí thông qua phương hướng, mục tiêu tổng quát xây dựng và phát triển Nhà trường giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030: “Quyết tâm xây dựng Nhà Trường: Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu, tiếp cận trình độ khu vực và thế giới. Với khẩu hiệu “ĐOÀN KẾT – SÁNG TẠO – HỘI NHẬP”, được thực hiện trong tất cả hoạt động như đào tạo, nghiên cứu khoa học, quan hệ quốc tế và phục vụ cộng đồng.


Đồng chí Huỳnh Thành Đạt bày tỏ nhất trí với Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Huỳnh Thành Đạt chúc mừng Đảng bộ Nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn trong nhiệm kỳ qua, xứng đáng là một trong những ngọn cờ đầu trong hệ thống ĐHQG-HCM. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Đảng bộ Nhà trường cần chú trọng hơn về quy mô đào tạo sau đại học; mở rộng công tác phát triển Đảng. Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ VII là cơ hội để toàn bộ Đảng bộ và toàn thể đảng viên nhà trường nắm bắt thời cơ, phát huy trí tuệ thực hiện hai mục tiêu quan trọng: tiếp tục giữ vững và xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; xây dựng nhà trường trở thành trung tâm nghiên cứu đạt trình độ khu vực và quốc tế.


Thay mặt Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, đồng chí Trần Linh Thước – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cảm ơn đồng chí Huỳnh Thành Đạt. Đồng chí Trần Linh Thước kêu gọi các đảng viên trong Đảng bộ chung tay, nỗ lực, cống hiến vì mục tiêu xây dựng Nhà trường – Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn khu vực và quốc tế.


Đại hội thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM khoá VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQG-HCM lần thứ VI gồm 02 đại biểu đương nhiên, 27 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa VII đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 đồng chí:

– Đồng chí Trần Cao Vinh
– Đồng chí Trần Lê Quan
– Đồng chí Trần Minh Triết
– Đồng chí Phan Ngô Hoang
– Đồng chí Phùng Quán

Đồng chí Trần Cao Vinh đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Lê Quan đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy.

Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 đồng chí. Trong đó, đồng chí Phan Ngô Hoang làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Nhiệm kỳ cũ đã khép lại với nhiều thành tựu đáng tự hào. Một nhiệm kỳ mới vừa bắt đầu với tinh thần hân hoan, hứa hẹn sự nỗ lực, quyết tâm mới để xây dựng Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 “đoàn kết – sáng tạo – hội nhập”.

Tin HCMUS.