Đánh giá chính thức chương trình ngành Sinh Học theo tiêu chuẩn AUN-QA

Đánh giá chính thức chương trình ngành Sinh Học theo tiêu chuẩn AUN-QA
Sau gần 2 năm chuẩn bị, từ ngày 28-30/11/2017, Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học – Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc Gia Tp.HCM đã tiến hành kiểm định chất lượng chương trình cử nhân ngành Sinh học theo tiêu chuẩn AUN-QA. 
 
Các chuyên gia của AUN-QA đã có những đánh giá đa chiều dành cho chương trình cử nhân ngành Sinh học dựa triên báo cáo tự đánh giá của chương trình đào tạo, hệ thống các minh chứng, tham quan cơ sở vật chất của Nhà trường và Khoa cũng như các phiên phỏng vấn dành cho Ban lãnh đạo chương trình, giảng viên, sinh viên, đội ngũ hỗ trợ, cựu sinh viên và nhà tuyển dụng.