Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy – Đợt tháng 11/2023

Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy – Đợt tháng 11/2023

Phòng Đào tạo lưu ý sinh viên các vấn đề sau:

  • Kiểm tra tất cả thông tin cá nhân trên danh sách tốt nghiệp, nếu có sai sót phải liên hệ Phòng Đào tạo trong vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày công bố danh sách tốt nghiệp. 
  • Việc kiểm tra thông tin cá nhân là yêu cầu bắt buộc SV phải thực hiện, SV sẽ chịu trách nhiệm nếu không thực hiện đúng theo quy định này.
  • SV không thấy tên trong danh sách tốt nghiệp, xem file DS chưa đủ điều kiện TN.
  • Một số SV hồ sơ chưa hợp lệ cần phải bổ sung cho đầy đủ mới được cấp bằng (xem file DSSV thiếu giấy tờ).