Danh sách sinh viên tốt nghiệp bậc cao đẳng – đợt tháng 9/2022

Danh sách sinh viên tốt nghiệp bậc cao đẳng – đợt tháng 9/2022

Lưu ý:

– Sinh viên xem ds trong file đính kèm.

– Sinh viên đã đủ điều kiên tốt nghiệp nhưng chưa nộp hồ sơ, phải nộp bổ sung vào ngày 23/9/2022