Danh sách tốt nghiệp đại học chính quy – đợt tháng 11/2022

Danh sách tốt nghiệp đại học chính quy – đợt tháng 11/2022

Sinh viên xem danh sách tốt nghiệp trong file đính kèm.

Lưu ý:

– SV có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách công nhận tốt nghiệp, nếu có sai sót phải liên hệ phòng Đào tạo điều chỉnh trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố danh sách tốt nghiệp.

– SV có ghi nợ học phí  cần nộp phiếu xác nhận đã nộp học phí (do phòng Tài chính cấp ) cho phòng đào tạo để được xóa nợ.

– SV không có tên trong ds tốt nghiệp xem file “DS chưa đủ điều kiện tốt nghiệp” để biết môn còn nợ.

– Tất cả sv cần xem file “SV cần đọc lưu ý”  để biết thêm thông tin.