Danh sách tốt nghiệp đại học đợt tháng 5/2023 đã cập nhật

Danh sách tốt nghiệp đại học đợt tháng 5/2023 đã cập nhật

Lưu ý:

Sau khi tiếp nhận các phản hồi từ sinh viên, phòng Đào tạo đã cập nhật lại thông tin và bổ sung thêm SV đủ điều kiện tốt nghiệp. SV cần kiểm tra lại lần nữa nếu thấy sai sót thì báo ngay phòng đào tạo.