Gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Nhà trường với Sinh viên năm 2020.

Gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Nhà trường với Sinh viên năm 2020.

Sáng ngày 25/6/2020, tại Giảng đường 1, cơ sở 1 (số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã tổ chức Chương trình Gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Nhà trường với Sinh viên năm 2020. 

Chương trình góp phần thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tạo điều kiện cho Sinh viên được gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo Trường, tăng cường thông tin hai chiều giữa Sinh viên và Nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và rèn luyện cho sinh viên. Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong tổ chức chương trình gặp gỡ đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Nhà trường với Sinh viên năm 2020.

Đoàn chủ tọa điều hành chương trình gồm: GS. TS Trần Linh Thước – Hiệu trưởng Nhà trường, Th.S. Trần Vũ – Trưởng phòng Công tác sinh viên, Th.S Nguyễn Văn Tịnh – Bí thư Đoàn trường cùng đại diện đầy đủ các Thầy/Cô, các lãnh đạo của các khoa, phòng ban, đơn vị trong Trường.

Nhà trường đã tiếp nhận rất nhiều ý kiến đóng góp, hiến kế của sinh viên không chỉ qua kênh đối thoại trực tiếp, mà còn thông qua kênh thông tin của website, Fanpage Trường và đơn vị cơ sở; ban hành các mẫu lấy ý kiến trên google form, gmail …Tất cả các ý kiến đều mang tính chất đóng góp, xây dựng góp phần hoàn thiện hơn về cơ chế hoạt động của Nhà trường, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và rèn luyện cho các bạn Sinh viên. Các câu hỏi, ý kiến Sinh viên đặt ra đã được Nhà trường giải đáp cụ thể, thoả đáng tại chương trình./. 

Một số hình ảnh tại chương trình: 

Tin HCMUS-ĐTN