Giới thiệu chương trình học bổng đào tạo Thạc sĩ – Toán bảo mật/Tin bảo mật (Master Cryptis Toán và Cryptis Tin tại Đại học Limoges, Pháp năm 2019)

Giới thiệu chương trình học bổng đào tạo Thạc sĩ – Toán bảo mật/Tin bảo mật (Master Cryptis Toán và Cryptis Tin tại Đại học Limoges, Pháp năm 2019)

Chiều ngày 27/2/2019, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã diễn ra buổi giới thiệu về học bổng đào tạo Thạc sĩ – Toán bảo mật/Tin bảo mật (Master Cryptis Toán và Cryptis Tin) tại Đại học Limoges, Pháp năm 2019.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình học bổng Khoa học Công nghệ – Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ du học tại nước ngoài, thuộc Đề án hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực Khoa học Công nghệ Việt Nam do tập đoàn Vingroup tài trợ. Chương trình nhằm mục tiêu tìm kiếm các tài năng để bồi dưỡng, phát triển thành những nhân tài có khả năng dẫn dắt, thúc đẩy sự phát triển Khoa học Công nghệ Việt Nam trong tương lai. Trong đó, các lĩnh vực then chốt được ưu tiên bao gồm: trí tuệ nhân tạo, sinh học phân tử, di truyền, tự động hóa, năng lượng tái tạo, an toàn thông tin mạng.

Năm 2019, chương trình sẽ cấp 10 suất học bổng Thạc sĩ toàn phần tại Đại học Limoges, Pháp. Thông tin chi tiết về học bổng: https://vinuni.edu.vn/vi/chuong_trinh_hoc_bong_thac_si_tien_si.html

Tin KHTN