GS.TS ĐINH SỸ HIỀN NHẬN HUY HIỆU 45 NĂM TUỔI ĐẢNG

GS.TS ĐINH SỸ HIỀN NHẬN HUY HIỆU 45 NĂM TUỔI ĐẢNG

Sáng ngày 02/7/2022, Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã tổ chức sinh hoạt định kỳ toàn thể Đảng viên (02 lần mỗi năm). Trong khuôn khổ buổi sinh hoạt, Đảng bộ đã long trọng tổ chức Lễ trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho GS. TS Đinh Sỹ Hiền – Nguyên Trưởng Bộ môn Điện tử, Khoa Điện tử Viễn thông.

Đỗ học vị tiến sĩ năm 1992, được phong học hàm Phó giáo sư Vật lý năm 1996, học hàm Giáo sư Vật lý vào năm 2014, thầy Đinh Sỹ Hiền đã gắn bó với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên từ năm 2001 cho đến nay. Thầy là một trong những hạt nhân quan trọng cho việc hình thành và phát triển của Chi bộ Khoa Điện tử – Viễn thông. Trong quá trình công tác, GS.TS. Đinh Sỹ Hiền đã có những đóng góp to lớn trong nghiên cứu và giảng dạy với hơn 32 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước, là tác giả và đồng tác giả của hơn 28 bài báo công bố tại các hội nghị khoa học trong và ngoài nước; được trao tặng giải thưởng VIFOTEC-2005 và được cấp bằng sáng chế Amplifier with zero level restorer vào năm 1985 của Viện Phát minh và sáng chế Liên xô.

Huy hiệu Huy hiệu Đảng là một phần thưởng cao quý mà Đảng dành tặng các đảng viên trung kiên, luôn hết lòng, hết sức vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Tiếp sau Lễ trao huy hiệu Đảng cho GS. TS Đinh Sỹ Hiền là phần sinh hoạt chuyên đề, khen thưởng các cá nhân Đảng viên xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ và có thành tích tiêu biểu trong năm 2021 và 2022.