GƯƠNG MẶT GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN XUẤT SẮC NHẬN GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUẢ CẦU VÀNG VÀ GIẢI THƯỞNG NỮ SINH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 2022

GƯƠNG MẶT GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN XUẤT SẮC NHẬN GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUẢ CẦU VÀNG VÀ GIẢI THƯỞNG NỮ SINH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 2022

Từ ngày 31/10 đến ngày 02/11, tại trụ sở T.Ư Đoàn, Ban tổ chức đã công bố 10 cá nhân tiêu biểu trong 37 hồ sơ đề cử để trao giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả cầu vàng và 20 cá nhân xuất sắc trong 70 hồ sơ tham gia để trao Giải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2022.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM vinh dự có 02 giảng viên đạt danh hiệu thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng và 02 sinh viên đạt Giải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam. Cụ thể:

  • Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả cầu vàng:

TS. TRƯƠNG LÂM SƠN HẢI – Giảng viên Khoa hóa học

TS. TRẦN THỊ NHƯ HOA – Giảng viên Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu

  • Giải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam:

PHẠM LÊ THÙY DUNG – Sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin

LÊ ĐOÀN PHƯƠNG UYÊN – Sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin

Hình ảnh từ Trung tâm Phát triển KHCN và Tài năng trẻ

Hai giải thưởng do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu các ngành đào tạo thuộc các lĩnh vực khoa học công nghệ ưu tiên chiến lược quốc gia đến năm 2030; các ngành nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và đẩy mạnh chuyển đổi số Quốc gia.