Gương mặt xuất sắc nhận giải thưởng Quả cầu vàng 2019

Gương mặt xuất sắc nhận giải thưởng Quả cầu vàng 2019

Vừa qua, Hội đồng bình chọn Giải thưởng Khoa học Công nghệ thanh niên Quả Cầu Vàng năm 2019 đã thảo luận, thống nhất, bỏ phiếu kín và chốt danh sách 10 tài năng trẻ Quả Cầu Vàng 2019 thuộc 5 lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông, Công nghệ Y – dược, Công nghệ Sinh học, Công nghệ Môi trường, Công nghệ Vật liệu mới. TS. Đào Nguyên Khôi – Phó Trưởng khoa Khoa Môi Trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh là một trong 10 tài năng trẻ xuất sắc, đạt danh hiệu Quả Cầu Vàng 2019. 

Nguồn ảnh: Vietnamnet.vn

Quả Cầu Vàng là giải thưởng của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Khoa học & Công nghệ trao tặng cho các tài năng trẻ tiêu biểu của đất nước trong các lĩnh vực Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ. Số lượng cá nhân được lựa chọn năm nay đều có nhiều công trình khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín và thuộc phân loại xếp hạng giá trị khoa học cao (Q1-Q4), có nhiều bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích được áp dụng trong thực tế.

Nguồn vietnamnet.vn