HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG LẦN 11, KHÓA I, NHIỆM KỲ 2020-2025

HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG LẦN 11, KHÓA I, NHIỆM KỲ 2020-2025

Sáng ngày 04/3/2023, Hội đồng Trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội nghị Hội đồng trường kỳ họp thứ 11 với sự tham dự của các thành viên Hội đồng trường; thành viên Ban kiểm soát thuộc Hội đồng trường; Ban Giám hiệu; đại diện lãnh đạo các phòng chức năng.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Trần Cao Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường nhấn mạnh những nội dung quan trọng trong kỳ họp liên quan đến: Đề án tuyển sinh năm 2023; Đề án mở chương trình đào tạo đạt chuẩn chất lượng quốc tế ngành Khoa học Vật liệu; Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê; Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng trường, Ban kiểm soát thuộc Hội đồng trường, và Nhà trường. Đồng thời, khẳng định vai trò của Thành viên Hội đồng trường trong việc đóng góp ý kiến về các đề xuất được trình bày.

PGS.TS. Trần Lê Quan, Hiệu trưởng báo cáo dự thảo Kế hoạch hoạt động của Trường năm 2023; Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường; Đề án quản lý sử dụng tài sản công tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên vào mục đích cho thuê. Trong đó, thể hiện rõ trách nhiệm và những nội dung Nhà trường đề ra trong Kế hoạch hoạt động trọng tâm trong những năm đầu tiên triển khai thực hiện Đề án Đổi mới cơ chế hoạt động.

ThS. Phan Ngô Hoang, Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính, Thư ký Hội đồng trường trình bày dự thảo Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2023

Tham gia đóng góp ý kiến thảo luận, PGS.TS. Vũ Hải Quân, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy ĐHQG-HCM, Giám đốc ĐHQG-HCM nhận định “Việc thực hiện các nội dung trong Kế hoạch hoạt động của Nhà trường năm 2023, cần phải chú trọng đến mức độ hài lòng của người học đối với các hoạt động của Nhà trường; mức độ hài lòng của VC-NLĐ đối với công tác quản lý, vận hành của Nhà trường”.

PGS.TS. Vũ Hải Quân, Ủy viên BCH Trung ương Đảng – Bí thư Đảng ủy ĐHQG-HCM – Giám đốc ĐHQG-HCM phát biểu

“Ngoài ra, Nhà trường nên quan tâm đến các chương trình đào tạo ngắn hạn có thể đáp ứng nhu cầu của xã hội, liệu Chat GPT có ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục đại học và sinh viên?” TS. Nguyễn Hữu Lệ, Chủ tịch TMA Technology Group (TTG) – Thành viên Hội đồng trường chia sẻ.

Nguyễn Hữu Lệ – Chủ tịch TMA Technology Group (TTG) – Thành viên Hội đồng trường phát biểu ý kiến

Bên cạnh đó, “Việc kiểm soát chất lượng dịch vụ khi cho thuê tài sản công cũng là vấn đề cần được quan tâm hàng đầu”, nhận định của Ông Diệp Bảo Cánh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt Trời Đỏ (Redsun) – Thành viên Thành viên Hội đồng trường nhấn mạnh.

Ông Diệp Bảo Cánh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt Trời đỏ (Redsun) Thành viên Thành viên Hội đồng trường phát biểu ý kiến

Tham gia báo cáo nội dung, TS. Trần Thái Sơn, Trưởng phòng Đào tạo – Thành viên Hội đồng trường đã nêu rõ Đề án tuyển sinh năm 2023, Nhà trường có 28 nhóm ngành và tuyển sinh theo 06 phương thức. Ngoài ra, dự kiến tuyển 500 chỉ tiêu cho chương trình đào tạo từ xa. Không tuyển chương trình liên thông chính quy từ năm 2023.

Trần Thái Sơn, Trưởng phòng Đào tạo – Thành viên Hội đồng trường báo cáo Đề án tuyển sinh của trường năm 2023

GS.TS. Trần Linh Thước, Nguyên Hiệu trưởng – Thành viên Hội đồng trường phát biểu ý kiến

Ông Đinh Hà Duy Linh, Tổng Giám đốc Công ty HPT, Thành viên Thành viên Hội đồng trường phát biểu ý kiến

GS.TS. Dương Nguyên Vũ, Director of Air Traffic Management Research Institute, Nanyang Technological University, Singapore (NTU) – Thành viên Thành viên Hội đồng trường phát biểu ý kiến

Sau việc đóng góp ý kiến, Thành viên Hội đồng Trường bỏ phiếu thông qua 09 nội dung dự thảo được Nhà trường đề xuất trong phiên họp.

Kết thúc phiên họp, PGS.TS. Trần Cao Vinh kết luận, phát biểu bế mạc.

Sau chương trình Hội nghị, Thành viên Hội đồng trường đã dành thời gian đi khảo sát Cơ sở vật chất của Nhà trường, đến thăm và làm việc tại Thư viện trường.