HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG LẦN 12, KHÓA I, NHIỆM KỲ 2020-2025

HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG LẦN 12, KHÓA I, NHIỆM KỲ 2020-2025

Sáng ngày 03/6/2023, Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức Hội nghị Hội đồng trường kỳ họp thứ 12 tại trụ sở TMA Solutions, Công viên sáng tạo TMA, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Với sự tham dự của các Thành viên Hội đồng trường; Thành viên Ban kiểm soát thuộc Hội đồng trường; Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn trường và Lãnh đạo các phòng chức năng.

Phát biểu trong phiên khai mạc, PGS.TS. Trần Cao Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường nhấn mạnh kỳ họp lần này sẽ thảo luận những nội dung quan trọng liên quan đến tài chính và quy hoạch cơ sở vật chất của trường. Đồng thời, nhấn mạnh vai trò của Thành viên Hội đồng trường trong việc đóng góp ý kiến về các đề xuất được trình bày.

Kỳ họp lần thứ 12 với các nội dung chính:

  1. Báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm; Hoạt động trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023;
  2. Thông qua báo cáo tài chính và quyết toán năm 2022;
  3. Trình phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2023;
  4. Báo cáo điều chỉnh quy hoạch 1/500 Trường ĐH KHTN;
  5. Báo cáo chuyên đề về giải pháp thay đổi chính sách thu nhập;
  6. Kiện toàn thành viên đương nhiệm Hội đồng trường.

ThS. Nguyễn Thị Cẩm Loan, Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính và quyết toán năm 2022 và kế hoạch tài chính năm 2023

PGS.TS. Trần Lê Quan, Hiệu trưởng trình bày báo cáo điều chỉnh quy hoạch 1/500 Trường ĐH KHTN

ThS. Phan Ngô Hoang, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính trình bày báo cáo chuyên đề về giải pháp thay đổi chính sách thu nhập

GS.TS. Trần Linh Thước nêu rõ thẩm quyền của Hội đồng trường trong việc thông qua báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo quyết toán đối với các nguồn thu hợp pháp

Thành viên ngoài trường cũng đã có những góp ý sát đáng cho việc quy hoạch 1/500 của nhà trường, dự toán kinh phí hàng năm, cũng như cách thức xây dựng báo cáo tài chính.

Ông Đinh Hà Duy Linh, Tổng Giám đốc Công ty HPT, Thành viên Hội đồng trường đóng góp ý kiến

Trong phiên họp này, thành viên Hội đồng trường thống nhất thông qua việc rà soát, điều chỉnh thành viên đương nhiệm Hội đồng trường theo đúng nhiệm kỳ quản lý của từng vị trí công tác. Cụ thể, giới thiệu ThS. Dương Thị Bích Huệ, Chủ tịch Công đoàn là thành viên đương nhiệm. Đề xuất miễn nhiệm thành viên đương nhiệm đối với các cá nhân thôi giữ vị trí quản lý theo quy định.