HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG LẦN 15, KHÓA I, NHIỆM KỲ 2020-2025

HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG LẦN 15, KHÓA I, NHIỆM KỲ 2020-2025

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐT ngày 07/01/2024 về việc tổ chức Hội nghị Hội đồng trường Quý 1/2024, thực hiện Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường, sáng ngày 26/01/2024, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM tổ chức Hội nghị Hội đồng trường Lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ – Quận 5 với sự tham dự của các thành viên Hội đồng trường; Thành viên Ban kiểm soát thuộc Hội đồng trường; Ban Giám hiệu; Lãnh đạo các Khoa, Phòng chức năng.

PGS.TS. Trần Cao Vinh – Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS.TS. Trần Cao Vinh – Chủ tịch Hội đồng trường nhấn mạnh đây là phiên họp thường kỳ Quý 1 đầu năm 2024 với những nội dung quan trọng liên quan đến các Kế hoạch hoat động của Hội đồng trường, của Nhà trường trong năm; Các vấn đề tài chính, cơ sở vật chất; Chính sách hỗ trợ công bố khoa học của Trường Đại học Khoa học tự nhiên. Đây là những nội dung quan trọng Hội đồng trường cần xem xét thông qua, làm cơ sở để Nhà trường hoạt động trong năm 2024.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo:

1. Chương trình làm việc của Hội đồng trường năm 2024

ThS. Phan Ngô Hoang, Thư ký Hội đồng trường trình bày

2. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

PGS.TS. Trần Thị Thanh Vân, Thành viên Ban kiểm soát trình bày

3. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Trường Đại học Khoa học tự nhiên

PGS.TS. Trần Lê Quan, Hiệu trưởng trình bày

4. Đề án tuyển sinh đại học, sau đại học năm 2024

TS. Trần Thái Sơn, Trưởng phòng Đào tạo trình bày

5. Dự toán tài chính năm 2024. (Bao gồm Dự toán nguồn NSNN năm 2024)

ThS. Nguyễn Thị Cẩm Loan, Kế toán trưởng trình bày

6. Danh mục đầu tư, mua sắm, sửa chữa năm 2024

ThS. Lê Thị Nga, Trưởng Phòng Quản trị – Thiết bị trình bày

7. Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2024

ThS. Phan Ngô Hoang trình bày

PGS.TS. Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐHQG-HCM góp ý cho các nội dung thảo luận

TS. Đinh Bá Tiến, Trưởng Ban kiểm soát góp ý cho các nội dung thảo luận

Kết thúc phiên báo cáo và thảo luận, Thành viên Hội đồng trường thực hiện công tác bỏ phiếu biểu quyết.

– Thành phần Tổ kiểm phiếu:

  1. ThS. Phan Ngô Hoang, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Thư ký Hội đồng trường, Tổ trưởng;
  2. Ông Huỳnh Tuấn Khương, Bí thư Đoàn Thanh niên, Thành viên Hội đồng trường, Thành viên;
  3. ThS. Nguyễn Trung Thái, Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy, Thành viên.

– Tổng số Thành viên Hội đồng trường tham gia bỏ phiếu biểu quyết tại thời điểm triển khai: 19/19 Thành viên.

Thành viên Hội đồng trường thực hiện công tác biểu quyết

Sau khi thảo luận 07 nội dung, Thành viên HĐT đã biểu quyết và thống nhất đa số đối với 07 nội dung. Một số nội dung sẽ có chỉnh sửa theo góp ý của Thành viên HĐT.

Thống nhất thông qua Nghị quyết của Hội đồng trường.