HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG LẦN 16, NĂM 2024

HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG LẦN 16, NĂM 2024

Sáng ngày 26/4/2024, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM tổ chức Hội nghị Hội đồng trường Lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ – Quận 5 với sự tham dự của các thành viên Hội đồng trường; Thành viên Ban kiểm soát thuộc Hội đồng trường; Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn trường và lãnh đạo các Khoa, phòng chức năng.

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS.TS. Trần Cao Vinh, Chủ tịch Hội đồng trường nhấn mạnh đây là phiên họp định kỳ của Hội đồng trường, cũng là phiên họp thứ hai có những nội dung công việc mà Hội đồng trường phải thực hiện trách nhiệm của mình, gồm: (1) Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch hoạt động của Trường 3 tháng đầu năm 2024; (2) Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Khoa học tự nhiên và Trường Phổ thông Năng khiếu; (3) Quyết toán Tài chính năm 2023 theo quy định; (4) Sửa chữa Ký túc xá 135B Trần Hưng Đạo (KTX); (5) Bổ sung Danh mục sửa chữa cơ sở vật chất năm 2024; (6) Kiện toàn nhân sự Hội đồng trường. Sau phiên báo cáo của Ban Giám hiệu nhà trường và đại diện các phòng chức năng liên quan, hội nghị tiến hành trao đổi, thảo luận và biểu quyết.

PGS.TS. Trần Cao Vinh – Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu khai mạc hội nghị

PGS.TS. Trần Lê Quan – Hiệu trưởng báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hoạt động của Trường trong Quý1/2024 và Đồ án điều chỉnh quy hoạch 1/500

ThS. Nguyễn Thị Cẩm Loan – Kế toán trưởng báo cáo quyết toán của Trường năm 2023

ThS. Lê Thị Nga – Trưởng phòng Quản trị – Thiết bị báo cáo việc sửa chữ Ký túc xá 135B Trần Hưng Đạo

Thành viên Hội đồng trường trao đổi thảo luận, đóng góp ý kiến

 

Thành viên Hội đồng trường thực hiện công tác bỏ phiếu thông qua các báo cáo được trình bày

Trong khuôn khổ Hội nghị, thành viên Hội đồng trường và cán bộ quản lý đã tham dự báo cáo chuyên đề về nâng cao năng lực quản trị nhà trường đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới. Với chủ đề “Compensation and Benefits as an Enabling Force to Excellence”, GS.TS. Dương Nguyên Vũ, Director of Air Traffic Management Research Institute, Nanyang Technologicial University đã nêu bật mục đích, ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từ đó cần có những giải pháp đổi mới chính sách đãi ngộ, thu hút và cải thiện thu nhập đối với đội ngũ cán bộ, viên chức – người lao động.

GS.TS. Dương Nguyên Vũ, Director of Air Traffic Management Research Institute, Nanyang Technological University, Singapore