HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG LẦN THỨ 13, NĂM 2023

HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG LẦN THỨ 13, NĂM 2023

Ngày 11/11/2023, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM tổ chức Hội nghị Hội đồng trường Lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Bình Thuận nhằm đánh giá các mặt công tác của Hội đồng trường 03 quý đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ quý cuối năm 2023. Với sự tham dự của các thành viên Hội đồng trường; Thành viên Ban kiểm soát thuộc Hội đồng trường; Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn trường và lãnh đạo các Khoa, phòng chức năng, tổ trưởng các tổ chiến lược.

PGS. TS. Trần Cao Vinh, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS. TS. Trần Cao Vinh, Chủ tịch Hội đồng trường, chủ trì Hội nghị nhấn mạnh, Kỳ họp Hội đồng trường lần thứ 13 có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định các hoạt động, mục tiêu trong chiến lược sắp tới. Trọng tâm của Hội nghị là sơ kết Kế hoạch Chiến lược giai đoạn 2021 – 2025 và xây dựng, triển khai Kế hoạch Chiến lược giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2045.

PGS.TS. Trần Lê Quan, Hiệu trưởng nhà trường báo cáo thêm Chiến lược 2030
TS. Đinh Bá Tiến báo cáo ba quý đầu năm của Ban kiểm soát

Tại hội nghị, nhiều nội dung đã được trình bày, cụ thể như sau:

  1. Báo cáo sơ kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021-2025; Dự thảo Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030
  2. Báo cáo Dự toán nguồn thu, chi năm 2024
  3. Báo cáo Đề án thu nhập năm 2024
  4. Báo cáo việc ban hành, điều chỉnh, bổ sung các quy định, quy chế: Quy định tuyển dụng, sử dụng, quản lý và đánh giá viên chức; Quy chế làm việc của Hội đồng trường; Quy chế tài chính, Quy chế dân chủ cơ sở.
  5. Báo cáo ba quý đầu năm 2023 của Ban kiểm soát
ThS. Phan Ngô Hoang, Thư ký Hội đồng trường trình bày thay đổi cơ cấu thành phần Hội đồng trường

Cũng trong phiên họp lần này, ThS. Phan Ngô Hoang, Thư ký Hội đồng trường đã trình bày một số thay đổi liên quan đến cơ cấu thành phần thành viên Hội đồng Trường. Theo đó, Hội đồng Trường thực hiện lấy phiếu ý kiến miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng trường theo đơn xin thôi nhiệm vụ.

Sau 01 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, khoa học, Hội nghị Hội đồng trường lần thứ 13 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Các thành viên Hội đồng trường đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận sôi nổi, tham gia đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng và nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung với sự đồng thuận cao.

Trong thời gian chuẩn bị Hội nghị Hội đồng trường, đoàn công tác đã có chuyến thăm quan Farm “Nhà máy điện mặt trời Sông Luỹ Red Sun”.

Hình ảnh đoàn công tác tại Nhà máy điện mặt trời Sông Lũy Red Sun