HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG LẦN THỨ 14, NĂM 2023

HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG LẦN THỨ 14, NĂM 2023

Chiều ngày 14/12, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM tổ chức Hội nghị Hội đồng trường Lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ – Quận 5 với sự tham dự của các thành viên Hội đồng trường; Thành viên Ban kiểm soát thuộc Hội đồng trường; Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn trường và lãnh đạo các Khoa, phòng chức năng, tổ trưởng các tổ chiến lược.

PGS.TS. Trần Cao Vinh – Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS.TS. Trần Cao Vinh – Chủ tịch Hội đồng trường nhấn mạnh đây là phiên họp thường kỳ quý 4 với mục tiêu: Tổng kết các công tác của năm; Xây dựng nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2024; Đánh giá tài chính trong năm 2023; Xây dựng danh mục đầu tư, mua sắm sửa chữa năm 2024; Đề án đổi mới thu nhập năm 2024; Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát; Giải trình của Hiệu trưởng theo yêu cầu của Hội đồng trường dựa trên báo cáo giám sát của kiểm soát; Đánh giá kết quả thực hiện của Chủ tịch Hội đồng trường, và Hiệu trưởng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe tổng kết Kế hoạch hoạt động của Trường năm 2023 (Đánh giá theo KPI năm 2023 và Kế hoạch chiến lược 2021-2025) và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Báo cáo Ước thực hiện tài chính năm 2023 và Dự toán tài chính năm 2024; Báo cáo việc thực hiện đầu tư, mua sắm, sửa chữa năm 2023 và Đề xuất danh mục đầu tư, mua sắm, sửa chữa năm 2024; Báo cáo Đề án đổi mới thu nhập; Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát.

PGS.TS. Trần Lê Quan, Hiệu trưởng trình bày báo cáo Tổng kết Kế hoạch hoạt động của Trường năm 2023

TS. Đinh Bá Tiến báo cáo kết quả giám sát của Ban kiểm soát năm 2023

Các Thành viên Hội đồng trường đã có nhiều ý kiến đóng góp để xây dựng các nội dung trên, cũng như những góp ý cho các chủ trương và định hướng tình hình tài chính, để đẩy mạnh phát triển Nhà trường trong tương lai.

Ông Đinh Hà Duy Linh, Tổng Giám đốc Công ty HPT, Thành viên Hội đồng trường góp ý cho các nội dung

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thực hiện việc bỏ phiếu đánh giá hoạt động năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng Nhà trường.

Sau nhiều giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và khoa học với nhiều ý kiến đóng góp, Hội nghị Hội đồng trường lần thứ 14, khóa I, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, đi đến thống nhất và biểu quyết nhất trí trong định hướng phát triển của Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM.