Hội nghị tổng kết công tác đào tạo Đại học và sau Đại học năm 2019

Hội nghị tổng kết công tác đào tạo Đại học và sau Đại học năm 2019

Sáng ngày 10/01/2020, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đào tạo Đại học và sau Đại học năm 2019. Hội nghị có sự tham gia của Ban giám hiệu Nhà trường, các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Ban chủ nhiệm Khoa, Lãnh đạo các phòng chức năng, thư viện và Thầy, Cô phụ trách công tác đào tạo.

Hội nghị đã tổng kết công tác đào tạo đại học và sau đại học năm 2019, định hướng hoạt động năm 2020.

Tại Hội nghị, nhiều tham luận và ý kiến thảo luận đã được trình bày, nêu ra với tinh thần xây dựng, mong muốn đẩy mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường hơn nữa trong tương lai.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Tin HCMUS