Hội thảo “Phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá theo giáo dục 4.0”

Hội thảo “Phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá theo giáo dục 4.0”

Ngày 24/09/2019, Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã tổ chức buổi Tập huấn và Hội thảo “Phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá theo giáo dục 4.0” dành cho giảng viên toàn Khoa. Hội thảo diễn ra trong bối cảnh giáo dục đang bước vào giai đoạn mới: Giáo dục 4.0 – Giáo dục để tạo ra sự đổi mới.

Tại chương trình, các giảng viên được tập huấn về phương pháp biên soạn, cập nhật đề cương, bài tập, tài liệu giảng dạy và thảo luận về các phương pháp giảng dạy, đánh giá theo giáo dục 4.0

Chương trình tập huấn và hội thảo,đã tạo ra môi trường chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, thảo luận đề xuất giải pháp nhằm giúp các giảng viên nâng cao kỹ năng, phương pháp giảng dạy, đáp ứng những đòi hỏi của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

Tin HCMUS