Hội thảo “Ứng dụng kỹ thuật Eddy-Convariance trong nghiên cứu phát thải khí nhà kính tại Trạm nghiên cứu Khí nhà kính Làng Sen, Long An”

Hội thảo “Ứng dụng kỹ thuật Eddy-Convariance trong nghiên cứu phát thải khí nhà kính tại Trạm nghiên cứu Khí nhà kính Làng Sen, Long An”

Sáng ngày 22/1/2019, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã diễn ra Hội thảo “Ứng dụng kỹ thuật Eddy-Convariance trong nghiên cứu phát thải khí nhà kính tại Trạm nghiên cứu Khí nhà kính Làng Sen, Long An”. Đây là một hoạt động học thuật nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM và Viện Nghiên cứu Biến đổi toàn cầu Czech Globe, Cộng hòa Séc.

 GS.TS Trần Linh Thước – Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHGQ-HCM phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo cung cấp các thông tin về trạm nghiên cứu, quan trắc phát thải khí nhà kính (KNK) của hệ sinh thái lúa ứng dụng trên kỹ thuật Eddy-Convariance đang được xây dựng tại khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Trạm nghiên cứu dự kiến vận hành giữa năm 2019. Ngoài ra, Hội thảo cũng là nơi để xúc tiến sự cộng tác của các nhà khoa học tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam quan tâm đến nghiên cứu phát thải KNK và biến đổi khí hậu.

Các nhà khoa học trao đổi thông tin về  Kỹ thuật Eddy-Convariance 

Các hình ảnh khác của Hội thảo: 

Tin KHTN