Hợp tác liên ngành trong nghiên cứu về Tài nguyên, Môi trường và Năng lượng phục vụ phát triển bền vững  

Hợp tác liên ngành trong nghiên cứu về Tài nguyên, Môi trường và Năng lượng phục vụ phát triển bền vững  

“Hợp tác liên ngành trong nghiên cứu về Tài nguyên, Môi trường và Năng lượng phục vụ phát triển bền vững” là chủ đề của Buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Khoa học Tự nhiên lần thứ 19, được diễn ra vào ngày 02/07/2020 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, cơ sở Nguyễn Văn Cừ.

Buổi sinh hoạt có sự tham gia của các giảng viên, nghiên cứu viên Trường Đại học Tài nguyên & Môi trường Tp. HCM và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. 

Tại buổi sinh hoạt, PGS.TS Huỳnh Quyền, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Tài nguyên & Môi trường Tp. HCM đã trình bày báo cáo về chủ đề hợp tác liên ngành phục vụ phát triển bền vững trong các lĩnh vực tài nguyên – môi trường – năng lượng. Buổi sinh hoạt đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận chuyên môn học thuật về vấn đề phát triển bền vững tại Việt Nam, chiến lược tới 2030 và tầm nhìn 2040.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt:

Tin HCMUS.